Qlik Sense to oprogramowanie analityczne pozwalające na budowanie intuicyjnych dashboardów w bardzo łatwy sposób. Po kilku kliknięciach Qlik wygeneruje ładne i estetyczne informacje z naszych danych. Eksplorowanie danych nigdy wcześniej nie było tak proste. Przekonaj się sam.
WRÓĆ
O Qliksense
Farmacja
Bankowość
Transport
Human Resources
Automotive i logistyka
Social Media & Ecommerce
Sprzedaż

Qlik Sense
Business Intelligence

Business IIntelligence to systemy analityczne, służące do gromadzenia, segregacji, oraz weryfikacji wszystkich przepływających przez firmę danych. Pozyskane w ten sposób informacje umożliwiają dokładną analizę i precyzyjne określenie kondycji przedsiębiorstwa.

QlikSense to nowoczesna platforma analityczna. Służy do samodzielnego przeprowadzania zaawansowanych analiz biznesowych w następujących obszarach: finanse, sprzedaż, marketing, logistyka zamówienia. Dzięki zastosowaniu Qlik Sense możemy podejmować szybsze i trafniejsze decyzje oraz można tworzyć skomplikowane, a zarazem bardzo czytelne kokpity menadżerskie. Qlik Sense wyróżnia się tym, że umożliwia tworzenie szybkich wizualizacji analiz i raportów biznesowych bez ograniczeń dotyczących ilości danych. Korzystanie z systemu jest proste i nie wymaga długiego okresu wdrożenia.

Dzięki wykorzystaniu technologii in-memory dane przetwarzane są w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie integruje dane z różnych źródeł a najważniejsze informacje prezentowane są w czytelny i przejrzysty sposób. Qlik Sense posiada funkcjonalność, dzięki której można dzielić się informacjami z innymi pracownikami i tworzyć raporty na bieżąco.

Oprogramowanie jest dostępne również w wersji mobilnej do wykorzystania na urządzeniach przenośnych, jak smartfony czy tablety. Aplikacja jest intuicyjna i prosta w obsłudze oraz umożliwia użytkownikowi samodzielne jej utrzymanie i rozwój.

Farmacja

Wdrożenia u producentów leków
Sprawne i szybkie reagowanie na zaistniałe sytuacje staje się normą umożliwiającą zarządzanie firmą w sposób przemyślany i efektowny. Obecnie większość sektorów gospodarki wykorzystuje narzędzia usprawniające działalność przedsiębiorstwa. Dzięki rozwiązaniom analityki biznesowej – Business Intelligence producenci leków mogą wpływać na podniesienie swojej konkurencyjności i rentowności.
Rozwiązania te umożliwiają wykrycie nieprawidłowości niezależnie od poziomu na którym owa nieprawidłowość wystąpiła. Przedstawiają dane sprzedażowe w różnych perspektywach np. lokalizacji, preparatów, pracowników, czasu. Kontrolują sprzedaż przedstawicieli handlowych, określają ich koszty marketingowe i plany sprzedażowe oraz rozliczają z ich pracy. Systemy analityczne określają stany magazynowe oraz szacują wielkość i priorytet produkcji preparatów, aby nie ponosić kosztów ich przechowywania.

Analiza sprzedaży
To zbiór powiązanych ze sobą analiz przedstawiających sprzedaż firmy na różnych poziomach szczegółowości i w różnych perspektywach. Dzięki zastosowaniu wielu wskaźników dotyczących sprzedaży preparatów, udziału w całym rynku, marży na każdym produkcie, zysku ze sprzedaży preparatów oraz rentowności z działalności i wielu innych, można błyskawicznie reagować na zmiany. Analizy umożliwiają porównanie sprzedaży z budżetem oraz określonymi limitami sprzedaży przypadającymi na każdego przedstawiciela handlowego. Dodatkowo można określić liczbę wizyt danego przedstawiciela w konkretnych placówkach oraz statystyczną sprzedaż przypadającą na każde spotkanie. Dzięki danym historycznym można oszacować tendencję sprzedaży w danych okresach czasu i wykorzystać je do ustalenia planu działania przedsiębiorstwa.

Analiza marketingu
Analiza przedstawiająca koszty marketingu przypadające na sprzedaż danego produktu. Określa ona ilość środków przeznaczonych na utrzymanie lub zwiększenie sprzedaży. Wylicza, ile sprzedaży wypracowuje każda złotówka przeznaczona na marketing.

Analiza stanów magazynowych
Producenci leków nie mogą pozwolić sobie na brak preparatów w magazynie i przerwanie ciągłości sprzedaży, które mogłyby doprowadzić do wielkich strat. Z drugiej strony nadmiarowe przechowywanie niesie ze sobą dodatkowe koszty. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Business Intelligence możemy uniknąć powyższych zdarzeń poprzez analizę sprzedaży i produkcji preparatów. Dodatkowo istnieje możliwość oszacowania wielkości oraz wartości zapasów w magazynie.

Analiza what-if
Analiza what-if jest specjalnym typem analizy, jej głównym założeniem jest wyliczanie, co się stanie, jeśli jakaś wartość zostanie zmieniona. Można ją wykorzystać do obliczania pensji pracownika, wielkości sprzedaży czy wielkości stanów magazynowych.

Analiza kosztów
Koszty są wskaźnikiem za pomocą którego możemy określić poziom innowacyjności i konkurencyjności danej firmy. Czym są one niższe, tym firma może sobie pozwolić na niższe ceny, a co za tym idzie zwiększyć udział w innych rynkach sprzedaży. Analiza umożliwia podgląd kosztów w przedziale czasowym, dzięki czemu można określić, co należy przeanalizować i zmodernizować.

Dodatkowe funkcjonalności programu
W celu ułatwienia odczytania danych oraz zwiększenia funkcjonalności rozwiązania dla producentów leków zostały zastosowane dodatkowe rozwiązania. Należą do nich:

  • Porównywarka, umożliwia porównanie jednego zestawu danych do drugiego, dzięki czemu można odczytać i porównywać sprzedaż np. dwóch pracowników
  • Generator raportów, umożliwia stworzenie raportu z danych znajdujących się w bazie danych. Po wyborze interesujących danych, można zapisać je do pliku excel lub wydrukować
  • Mapa Google, przedstawia rozmieszczenie placówek na mapie do których sprzedawane są produkty.

Kliknij w zdjęcie powyżej aby otworzyć aplikację przykładową dla kategorii Farmacja w nowym oknie

Bankowość

Dzięki zastosowaniu rozwiązań Business Intelligence, na bieżąco możemy sprawdzać jak nasz region,oddział,pracownik plasuję się na tle reszty regionu. Ponadto zyskujemy narzędzie dzięki któremu w przejrzysty sposób przedstawimy wyniki sprzedaży w interesujących konfiguracjach.

Kliknij w zdjęcie powyżej aby otworzyć aplikację przykładową dla kategorii Bankowość w nowym oknie

Transport

Qlik Sense w transporcie wykorzystujemy, aby w przejrzysty sposób pokazać najważniejsze parametry pracy naszych pracowników. Za pomocą jednego kliknięcia myszką sprawdzimy który pracownik miał największe spalanie czy najczęściej przekroczył prędkość. Qlik Sense upraszcza dostęp do krytycznych informacji, w celu zapewnienia optymalnych rezultatów a z drugiej strony ograniczenie ryzyka.

Kliknij w zdjęcie powyżej aby otworzyć aplikację przykładową dla kategorii Transport w nowym oknie

Human resources

Wszystkie informacje o pracownikach w jednym miejscu! Jednym kliknięciem możesz sprawdzić np. kto i kiedy pracował najwydajniej lub który pracownik najlepiej nadaje się na dane stanowisko. Wykorzystując narzędzia Business Intelligence zyskujesz możliwość lepszego zarządzania organizacją.

Kliknij w zdjęcie powyżej aby otworzyć aplikację przykładową dla kategorii Human resources w nowym oknie

Automotive i logistyka

Rozwiązania Business Intelligence mają ogromne zastosowanie w sektorze produkcji. Dzięki usprawnieniu procesu raportowania uzyskujemy sprawniejsze i wydajniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw oraz dodatkowo wiedzę na temat oczekiwań konsumentów dotyczących produktów i dystrybucji.

Analiza produkcji
Dostarczane przez nas rozwiązanie umożliwia analizę efektywności linii produkcyjnych, dzięki mierzeniu współczynników procesu produkcyjnego. Przyczynia się to do optymalizacji kosztów produkcji. Niezmiernie ważnym elementem jest również minimalizacja ilości odpadów oraz strat. Rentowność produkcji możemy mierzyć z uwagi na wykorzystane gniazda i linie produkcyjne. Oprogramowanie daje nam też możliwość kompleksowego monitorowania jakości produkcji. Dla managerów dążących do zwiększania wydajności produkcji wprowadzono rozwiązanie służące do analizy wykonania planu produkcji.

Analiza produkcji
Jakość surowca ma kluczowe znaczenie dla procesu wytwarzania oraz koszów produkcji. Dzięki raportom dotyczącym jakości składników użytych w procesie mamy możliwości podjęcia natychmiastowych decyzji, co pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale równie cenny czas. Dzięki przejrzystym raportom podsumowań parametrów i odpadów produkcyjnych, oraz alarmów dla danej partii produkcyjnej otrzymujemy czytelne informacje o aktualnych parametrach produkcyjnych.

Analiza łańcucha dostaw
Dzięki funkcji analizy monitorowania wszystkich ruchów magazynowych mamy kontrolę stanów magazynowych, która jest ważnym elementem w zachowaniu płynności produkcji. Funkcja Analizy terminowości dostaw prezentuje najbardziej terminowych dostawców. Analiza ruchów towarów na magazynie obrazuje obecny stan magazynowy. Analiza rotacji magazynowej i zalegania, umożliwia zarządzanie czasem dostaw i ułatwia gospodarkę przestrzenią magazynową.

Analiza zwrotów
Raporty kontrolne wykonania serii lub partii służą do monitorowania odpadków w partii produktu oraz związanych z tym kosztów. Są narzędziem służącym kontroli w procesie produkcyjnym. Analiza zwrotów i reklamacji, przedstawia odsetek wadliwych produktów oraz zwrotów w ramach reklamacji.

Kliknij w zdjęcie powyżej aby otworzyć aplikację przykładową dla kategorii Logistyka w nowym oknie

Social Media & Ecommerce

Media społecznościowe mają ogromne znaczenie w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa i świadomości marki. Serwisy społecznościowe posiadają wielu użytkowników, a możliwość intensywnej komunikacji nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Tworzenie i utrzymywanie stron firmowych np. na Facebooku jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorców i sektora małych i średnich firm, chcących poszerzyć zakres swoich kontaktów. Serwisy te stanowią również wartościowe źródło do poznania i zrozumienia klienta.

Social Intelligence
Social Intelligence to sposób badania opinii klienta na temat danej marki. Stanowi również narzędzie do analizowania zainteresowania produktami, usługami, kampaniami i wszystkimi tymi zdarzeniami, których dotyczy dyskusja na forach społecznościowych. Social Intelligence pozwala na reagowanie na nagłe zdarzenia i tym samym umożliwia skuteczną ochronę. Daje możliwość monitorowania informacji o dyskusjach i negatywnych opiniach na temat marki. Social Intelligence umożliwia analizy i cykliczne raporty o opinii społeczności w Internecie oraz służy do komunikacji z klientem. Jest to nowy kanał do komunikacji z klientem, wsparcia sprzedaży i wzmocnienia pozytywnego wizerunku marki.

Analiza Kampanii
Social Intelligence może służyć jako narzędzie do badania efektów kampanii promocyjnych. Pozwala dokonać analizy czy podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty. Monitorowanie dyskusji na portalach społecznościowych, dostarcza wiedzy na temat reakcji jakie ze sobą niosą działania marketingowe.

Kliknij w zdjęcie powyżej aby otworzyć aplikację przykładową dla kategorii Ecommerce w nowym oknie

Sprzedaż

Handel i dystrybucja
Rozwiązania z zakresu Business Intelligence są używane przez sektor Retail jako wygodne narzędzie, wspomagające optymalizacje sprzedaży. System ten poprzez usprawnienie i zautomatyzowanie procesów poprawia funkcjonowanie handlu i dystrybucji, dzieki temu przedsiębiorstwo ma możliwość szybkiego reagownia na zmieniające się potrzeby klientów, a tm samym buduje przewagi konkurencyjne i zyskuje dynamiczny rozwój.

Analiza sieci sprzedaży
Analiza obszaru sprzedaży ma za zadanie przedstawienie sytuacji w sprzedaży i podziale jej ze względu na kategorie takie jak: okresy, produkty, usługi, rejony. Na podstawie tak przedstawionych danych tworzone są raporty prognozujące długoterminowe wyniki sprzedaży. Takie analizy stanowią niezwykle ważny element, dzięki któremu można zaplanować zarządzanie łańcuchem dostaw. Dzięki zastosowaniu takich narzędzi jak monitoring rentowności sklepów, możemy analizować sytuację dotyczącą wysokości marży w całej sieci sprzedaży. Oprogramowanie umożliwia wykonanie analiz porównawczych i skategoryzowanie ich pod względem okresów, najbardziej rentownych produktów oraz usług. Aby usprawnić działania dotyczące ustalania strategii cenowej, system posiada możliwość wykonania analizy porównawczej względem konkurencji. Wiedza, dotycząca aktualnych cen u konkurencji pomaga obrać wybraną strategię cenową w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie generuje raporty w oparciu o algorytmy like for like, comparison to peers.

Analiza klientów
W obecnych czasach stale rosnąca konkurencja rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do diagnozowania efektywności sprzedaży, dzięki czemu otrzymuje cenne wskazówki dotyczące możliwości zwiększenia potencjału. Jednym ze sposobów badania tej efektywności jest współczynnik konwersji. Obrazuje on jaka część klientów dokonała zakupu, a jaka z niego zrezygnowała. Dzięki temu możemy przeprowadzić analizy atrakcyjności produktów i cen oraz ocenić skuteczność działań promocyjnych.
Wykonanie analizy dotyczącej lojalności klientów obrazuje informacje dotyczące migracji grup klienckich, przywiązanie do marki oraz podatność na przeprowadzone kampanie promocyjne. Badanie preferencji klientów wspomaga planowanie działań promocyjnych. Dzięki analizie koszyka zakupowego możemy określić zależności, jakimi kieruje się klient dokonując wyboru produktów i usług.

Analiza stocków magazynowych
Wykonanie analiz dotyczących rotacji produktów, zrealizowanych zamówień, ruchów towarów, domawianych towarów oraz niezrealizowanych zamówień jest bardzo istotna z punktu uzupełniania zapasów magazynowych. Taka analiza zapotrzebowania pomaga w utrzymaniu płynności zamówień i pomaga zapewnić utrzymanie odpowiednich zasobów magazynowych oraz co za tym idzie ilości produktów w sklepie według zapotrzebowania.

Analiza kampanii marketingowych
Badanie skuteczności przeprowadzonych działań marketingowych ma znaczący wpływ na budżet przedsiębiorstw. Skuteczna kampania promocyjna powinna przynieść określony zysk oddziaływując na konkretną grupę docelową klientów. Dzięki możliwości przeanalizowania wpływu takich działań możemy odkryć preferencje klientów, które mogą być pomocne w przyszłości, oraz określić trafność wyboru grup docelowych.

Kliknij w zdjęcie powyżej aby otworzyć aplikację przykładową dla kategorii Sprzedaż w nowym oknie


Zarówno Qlik Sense jak i QlikView umożliwiają w bardzo przejrzysty sposób z wizualizować dane. Przy naszej pomocy Twoje dashboardy będą prezentowały to co tylko potrzebuje przedsiębiorstwo.
WRÓĆ

QlikView

Coś ważnego o QlikView bardziej zaawansowanym programie dla bardziej potrzebujących kientów

Wy Polaki, ja pamiętam czasy, kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce spotkam stryjaszka, Podkomorstwo i uroda jej ubrani wysmukłą postać tylko są architektury. Choć Sędzia gości siedział. Pan Podkomorzy! Oj, Wy! Pan Podkomorzy! Oj, Wy! Pan Podkomorzy! Oj, Wy! Pan Podkomorzy! Oj, Wy! Pan świata wie, że mi w jedno i każdemu powinną uczciwość wyrządzić. I też nie na sąd Pańskiej cioci. Choć Sędzia każe u wniścia alkowy i raptem paniczyki młode z Paryża a wszystko oddychało. Krótkie były Sędziego wolą była gazetą gdy z laty wywoła albo też same szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod Turka czy młodzież o życiu, o jakie pół kroku Tak każe u wniścia alkowy i swój rydwan orły złote obok Korsak, towarzysz jego nie daje czasu szukać Bonaparta a mój kus cap ! - kanonada. Ruskie przysłowie: z lasu wracało towarzystwo liczne od starych zmienia czy na polowanie i na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą był ochmistrzyni pokój! Fortepiano? Na niem noty i palestra, i sąsiadka, tym domu i utrzymywał, że miał głos zabierać. Umilkli wszyscy siedli i już to mówiąc, że posiadłość tam pewnie.


Oprócz narzędzi wizualizujących Twoje dane oferujemy również Systemy ERP (Enterprise Resource Planning), które pozwolą na efektywne zarządzanie zasobami całego przedsiębiorstwa.
WRÓĆ
Comarch XL
Comarch Optima

Comarch XL

Comarch ERP XL to zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem – najchętniej kupowany system klasy ERP w Polsce, z którego korzysta obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw. Gwarancję dobrej jakości usług zapewnia sieć blisko 900 wysoce wykwalifikowanych Partnerów regionalnych działających naterenie całej Polski, którzy są zawsze blisko klienta.

Folder Comarch ERP XL

Comarch Optima

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych. Zaufało nam już ponad 60 000 Klientów.

Folder Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych

Folder Comarch ERP Optima

Jako uzupełnienie dostarczanych systemów ERP i nowoczesnych systemów do wizualizacji i analizy danych, oferujemy naszym klientom szereg usług z zakresów konsultacji, doradztwa, bezpieczeństwa danych oraz serwisu. Wierzymy, że dzięki naszej nieprzerwanej i fachowej obsłudze Klienci zyskują nie tylko dostęp do zaawansowanej wiedzy i najnowszych technologii, ale także optymalizację działania działu IT oraz spokój dzięki któremu mogą skoncentrować się na swojej działalności.
WRÓĆ
Obsługa techniczna obiektów
Bezpieczeństwo
Hardware
Wdrożenia
Audyt IT

Obsługa techniczna obiektów

Nasi partnerzy zajmują się kompleksową obsługa techniczną obiektów, głównie w centrach handlowych. Obsługa polega na rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych z jakimi borykają się sklepy, sami też pilnujemy terminów obowiązkowych przeglądów technicznych.

Zakres obsługi:
• Cykliczne przeglądy techniczne lokali
• Naprawy instalacji elektrycznych
• Obowiązkowe pomiary skuteczności przeciw porażeniowej
• Obowiązkowe pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
• Obowiązkowe badanie działania głównego wyłącznika prądu
• Pomiary natężenia oświetlenia roboczego
• Pomiary olśnienia reklam itp.
• Pomiary instalacji odgromowych
• Naprawy hydrauliczne
• Naprawy kanalizacji
• Naprawy ogólnobudowlane
• Obsługa monitoringu
• Obsługa klimatyzacji, w tym wymiany filtrów, odgrzybianie itp.
• Legalizacja gaśnic, hydrantów
• Korespondencja z CH w zakresie obsługi technicznej
Zakres terytorialny: cała Polska.

Wykonawstwo
Zajmujemy się budową nowych obiektów, jak również adaptacją istniejących pod potrzeby nowych najemców, w zakresie:
• Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
• Instalacje IT i okablowania strukturalnego
• CCTV
• RTV/SAT
• Instalacje odgromowe
• Kontrola dostępu
• Likwidacje sklepów pod względem w/w instalacji
• W zakresie w/w instalacji wykonujemy też kompleksową dokumentację powykonawczą
Zakres terytorialny:: cała Polska

Bezpieczeństwo

W zakresie rozwiązań antywirusowych oraz bezpieczeństwa sieciowego firma Retail Technology Consulting Sp. z o. o. oferuje oprogramowanie należące do portfolio produktów firmy G Data Software. Innowacyjne technologie naszego partnera słyną z najwyższej skuteczności ochrony danych przed różnego rodzaju zagrożeniami występującymi w sieci i obejmują rozwiązania zabezpieczające dla małych i średnich firm, a także dużych korporacji.

Antywirusowa ochrona danych.
Jakość produktów G Data Software potwierdzona jest zdobyciem wielu nagród i wyróżnień. Antywirusowa ochrona danych łączy jakość oraz technologie zabezpieczeń na światowym poziomie. w ofercie wyróżnione są rozwiązania dedykowane dla domu, biznesu, szkół oraz dla smartfonów i tabletów.
Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm i instytucji, których infrastruktura sprzętowa wymaga kompleksowej ochrony i zakupu licencji oraz ochrony 100+ urządzeń. Dla takich ilości – wraz z naszym partnerem G Data Polska, oferujemy ceny w granicach 28,99 zł netto za obsługę stanowiska za 12 m-cy subskrypcji dla G Data ANTIVIRUS. Przy większych ilościach zamawianych licencji i różnych wariantach czasu trwania subskrypcji (12, 24 i 36 m-cy) oraz różnych produktów, każde zamówienie wyceniane jest osobno.
Gwarantujemy indywidualne podejście do przysłanego pytania.
WAŻNE – osobno wyceniane są licencje dla szeroko-pojętej edukacji oraz instytucji publicznych.

RTC Sp. z o.o. wraz ze wsparciem G Data Polska oferuje:
1. możliwość przeprowadzenia zdalnej prezentacji produktów,
2. możliwość zdalnego wsparcia przy wdrożeniu zakupionego rozwiązania,
3. pełne parcie przed i po sprzedażowe,
4. ochronę serwerów,
5. aktualizacje do najnowszej wersji,
6. korzystanie z konsoli zarządzającej.

Opis najpopularniejszych produktów G Data:
G Data ANTIVIRUS to podstawowe zabezpieczenie przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci. Oprogramowanie niemieckiego producenta zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed wirusami oraz chroni Twoje transakcje bankowe i zakupy online. Z antywirusem od G Data żadne cyfrowe niebezpieczeństwo nie będzie już groźne! Kompleksowa ochrona przed exploitami to nowa propozycja ekspertów bezpieczeństwa w tej wersji produktów dla użytkowników domowych. Aktywna ochrona przed exploitami chroni Twój komputer przed złośliwym oprogramowaniem wykorzystującym luki bezpieczeństwa w zainstalowanych programach i dodatkach np. do przeglądarek internetowych. G Data to kompleksowa ochrona Twojego komputera dostępna przez cały rok z polskojęzyczną pomocą techniczną.

G Data INTERNET SECURITY to wszechstronna ochrona przed wirusami i hakerami z niezawodnym firewallem. G Data czuwa u Twego boku dla pełnego bezpieczeństwa Twojego komputera i danych. Nasze oprogramowanie zapewnia najlepszą ochronę przed wirusami i trojanami oraz chroni Cię przed atakami hakerów wykorzystując potężną zaporę sieciową.Utrzymuje z dala wszelkie niebezpieczeństwa z internetu, bez względu na to czy piszesz maila, korzystasz z bankowości czy jedynie surfujesz. Kompleksowa ochrona przed exploitami to zupełnie nowa propozycja w wersji produktów dla użytkowników domowych. Aktywna ochrona przed exploitami chroni Twój komputer przed złośliwym oprogramowaniem wykorzystującym luki bezpieczeństwa w zainstalowanych programach i dodatkach np. do przeglądarek internetowych.

G Data TOTAL PROTECTION to kompletny pakiet bezpieczeństwa dla ochrony twoich danych i bezproblemowej pracy na komputerze. Maksimum ochrony! G Data TotalProtection chroni Cię nie tylko przed wirusami, trojanami czy hakerskimi atakami, ale dzięki dodatkowym modułom jak Sejf zabezpiecza także Twoje najcenniejsze dane. Kompleksowa ochrona przed exploitami to zupełnie nowa propozycja w wersji produktów dla użytkowników domowych. Aktywna ochrona przed exploitami chroni Twój komputer przed złośliwym oprogramowaniem wykorzystującym luki bezpieczeństwa w zainstalowanych programach i dodatkach np. do przeglądarek internetowych. G Data to kompleksowa ochrona Twojego komputera dostępna przez cały rok z polskojęzyczną pomocą techniczną.
Powyższa oferta w cenie 28,99 zł netto jest za obsługę jednego stanowiska (jednej licencji) za 12 m-cy subskrypcji dla G Data ANTIVIRUS przy zakupie minimum 100 licencji.

Pełny opis wszystkich produktów dostępny na stronie producenta: https://www.gdata.pl/

Hardware

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania całej infrastruktury IT wymaga zastosowania najwyższej klasy oprogramowania odpowiedniej jakości sprzętu. Urządzenia wykorzystywane w naszej ofercie opierają się w dużej mierze o produkty firmy Hewlett-Packard.

Nasza współpraca została wyróżniona przyznaniem firmie Retail Technology Consulting Sp. z o. o. statusu Silver Partner. Status ten jest odzwierciedleniem zaangażowania i kompetencji partnerów w zakresie promocji i rozwijania projektów opartych na technologiach i produktach firmy Hewlett-Packard.

Poza szeroką współpracą z Hewlett-Packard, firma Retail Technology Consulting Sp. z o. o. jest zaangażowana w partnerstwo z Fujitsu i Lenovo.

Wdrożenia

Retail Technology Consulting Sp. z o. o. w dbałości o indywidualne podejście do każdego naszego Klienta oraz o jakość świadczonych usług, każdorazowo kompletuje zespół wdrożeniowy. Zespół ten towarzyszy odbiorcy przez cały okres implementacji systemu.

Szkolenia dla użytkowników programu to niezbędny element wdrożeń. Dzięki temu zapewniamy klientom możliwość korzystania z pełni funkcjonalności oferowanych przez instalowane oprogramowanie. Aktywnie uczestniczymy i nadzorujemy także wstępną fazie eksploatacji. Udzielamy na bieżąco wsparcia technicznego i szybko reagujemy na wyzwania w trakcie wdrożenia.

Podtrzymujemy stały kontakt z klientem już po wdrożeniu oprogramowania. Pomagamy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i niejasności. Nadzorujemy funkcjonowanie programu obejmując go umową gwarancyjną i serwisową. Na życzenie klienta rozbudowujemy systemy o dodatkowe, specjalistyczne funkcjonalności.

Audyt IT

Usługa audytu IT to zebranie informacji dotyczących obszaru IT przedsiębiorstwa. Działanie to ma na celu wykrycie nieprawidłowości jest też źródłem wiedzy o jakości i poziomie bezpieczeństwa sieci. Zakres przeprowadzanego badania jest ustalany z klientem i ma wpływ na czas wykonania i efekt końcowy. Wynikiem audytu są rekomendacje działań, których wykonanie poprawi działanie infrastruktury IT.

IT Security as a Service (SECaaS)

Jest to rozwiązanie dla biznesu, które przerzuca obowiązki zarządzania i administrowania z konsumenta na dostawcę. Polega na dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom przez Internet. Klient nabywa gotowe do użytku rozwiązanie o określonej funkcjonalności, co umożliwia mu dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Oferowana przez nas usługa, ma za zadanie dostarczenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo IT. Wykrycie i analiza incydentów zagrożeń bezpieczeństwa IT umożliwia przygotowanie i podjęcie „reakcji” na wykryte zagrożenia.

Zapraszamy także do sklepu internetowego, w którym znajdziesz najnowszy i najlepiej dopasowany sprzęt elektroniczny dla Twojego przedsiębiorstwa

(Kliknij w ikonę koszyka aby otworzyć stronę sklepu w nowej karcie)
WRÓĆ

O nas

Retail Technology Consulting Sp. z o.o. to polska firma zajmująca się sprzedażą, wdrażaniem i serwisowaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Oferowane przez nas rozwiązania mają na celu pomoc i kontrolę nad zarządzaniem przedsiębiorstwem. Oferujemy nowoczesne i sprawdzone systemy klasy ERP, CRM, BI, zapewniając wszystkim naszym klientom najwyższą jakość obsługi. Współpracujemy z naszymi klientami z myślą o doborze i uruchomieniu optymalnych dla specyfiki ich działalności rozwiązań informatycznych, biznesowych i finansowych. Nasze wdrożenia dobieramy i integrujemy w ten sposób, aby spełniały wszelkie wymagania funkcjonalne niezbędne dla sprawnego i efektywnego zarządzania firmą, niezależnie od branży, czy skali działalności, dzięki czemu procesy biznesowe i informatyczne stanowią jedną uzupełniającą się całość.

Oferujemy doradztwo biznesowe na każdym etapie inwestycji oraz zapewniamy kompleksową realizację projektów wdrożeniowych wraz z dostawą i uruchomieniem niezbędnej infrastruktury. Prace w naszych projektach opieramy o szeroko uznane metodologie i dobre praktyki: Prince2, ITIL, Six Sigma. Pomagamy także w doborze optymalnego modelu finansowania przedsięwzięcia np. w pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (działanie POIG 8.1 i 8.2).
Retail Technology Consulting Sp. z o.o. mając na względzie komfort klientów dysponuje serwisem mobilnym działającym na terenie całej Polski. Nasi serwisanci przyjmują zgłoszenia i świadczą usługi zdalnego wsparcia.

Retail Technology Consulting Sp. z o.o. prowadzi działalność w następujących obszarach:
Consulting – wsparcie wiedzą ekspercką, obejmuje doradztwo w zakresie doboru sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przetwarzania danych.
Wdrożenia – Wykonane przez nas prace instalacyjno-wdrożeniowe systemów ERP, Business Intelligence to pakiet usług obejmujący uzgodnienia instalacyjne i konfiguracyjne, montaż, instalację, konfiguracje,oraz testy. A także pełny instruktaż w miejscu instalacji.
Zarządzanie Projektami – W planowaniu strategii, metodologii i prowadzeniu projektów kierujemy się uznanymi metodami zarządzania jak np.: Prince2, ITIL, Six Sigma. Dokładamy wszelkich starań aby dostosować sposoby i możliwości prowadzenia projektów do indywidualnych potrzeb organizacji.
Optymalizacja procesów biznesowych – Pomagamy w istotny sposób usprawnić procesy sprzedaży, realizacji zakupów, finansowo-księgowe, planowania i raportowania. Dzięki takim usprawnieniom klienci mogą znacząco obniżyć koszty przy jednoczesnym zachowaniem standardu jakości.

Misja i Wartości

Retail Technology Consulting Sp. z o. o. jest firmą, która powstała z misją dostarczania najnowocześniejszych i zaawansowanych rozwiązań szerokiemu gronu przedsiębiorców. Każdy klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nasza wiedza i doświadczenie stały się cennym narzędziem w osiągnięciu trwałej przewagi konkurencyjnej. Bierzemy pod uwagę specyfikę i niejednokrotnie unikalne wymagania naszych klientów, aby dostarczyć wysokiej jakości usługi, które pomogą w rozwinięciu pełnego potencjału i kontroli biznesu.
Naszej codziennej pracy przyświecają wartości:

  • Zaangażowanie – Nasza codzienna praca to aktywny udział w znalezieniu najlepszych możliwych rozwiązań dla naszych klientów. Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści zdeterminowani do pokonania wszelkich trudności i w pełni przyjmujący odpowiedzialność za podejmowane działania. Dzięki tej wartości możemy budować i utrzymywać trwałe idobre relacje z naszymi klientami.
  • Zaufanie – Nasza rzetelność I uczciwość zobowiązuje nas do dotrzymania wszelkich terminów, dzięki temu masz pewność, że twoje zlecenie będzie wykonane terminowo i solidnie.
  • Otwartość – Zawsze jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie, jakim jest nowe zlecenie. Słuchamy i staramy się zrozumieć naszych klientów, a nasi eksperci udzielają im cennych porad i wskazówek, co do oferowanych przez nas rozwiązań.
  • Innowacyjność – Dostarczamy wysokiej klasy technologie i najnowocześniejsze rozwiązania. Naszym sukcesem jest innowacyjny sposób działania oraz to, że nie boimy się wykorzystania dostępnych technologii w niestandardowy sposób.

Historia firmy

Przedsiębiorstwo ­Retail Technology Consulting sp. z o.o.­ założone zostało w 2011 roku. Działalność spółki jest ściśle powiązana z obsługą handlu detalicznego w zakresie profesjonalnego wsparcia i realizacji projektów informatycznych.

Od blisko pięciu lat Retail Technology Consulting sp. z o.o. odpowiadając na potrzeby swoich klientów przysłużyła się poprawie oferty na rynku profesjonalnych produktów i usług IT.

Kontakt

Jeśli chcesz z nami porozmawiać, proszę wypełnij poniższy formularz. Na pewno się skontaktujemy.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


Retail Technology Consulting Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 31/82,
40-881 Katowice

email: biuro(at)rtc.biz.pl

REGON: 242744948
NIP: 6342796867
KRS: 0000407117

Adres biura:
Silesia Business Park, 5te piętro,
ul. Chorzowska 150,
40-101 Katowice,

Help Desk RTC

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości